info@kitchen-cn.com +86-571-56976336
صفحه کابینت به وسایل مشترک چیست؟

صفحه کابینت به وسایل مشترک چیست؟

Oct 26, 2017

معمولا تخته هسته بزرگ از تخته هسته دو روکش چوب جامد, شناخته شده به عنوان دو پانل های چوب جامد پیوند خمیر کاغذ مناسب برای بهبود خانه. در حالی که ام دی اف، تخته خرده چوب مناسب تر در زمینه مبلمان است. نسبت به تخته خرده چوب و ام دی اف blockboard دارای مزایای ظاهر صاف و آسان برای استفاده بهتر از رطوبت مقاومت، نیروی ناخن گرفتن بهتر است. سطح پس از رب بشقاب یا تخته تراکم نازک را می توانید انجام پوشش و یا مخلوط نفت روند. با این حال، وجود کاستی های آشکار هیئت Daxin مانند ورقه اندازه دقت و ثبات است به اندازه کافی، تولید هیئت بزرگ هسته سازمانی آستانه پایین، کیفیت ناهموار منجر به Daxin هیئت مدیره قیمت بسیار گیج کننده است، قیمت از 50 یوان / گستردگی به 140 یوان / ژانگ